Kære nye ejer

 

På vegne af bestyrelsen for Ejerforeningen Blidah vil jeg gerne byde dig velkommen som ny beboer i Blidahpark. Jeg håber, at du hurtigt vil falde til og nyde din nye bolig og de grønne omgivelser.

Det er en god idé at orientere dig på ejerforeningens hjemmeside www.blidahpark.dk,  hvor du finder svar på de fleste spørgsmål vedr. din hverdag i Blidahpark.

Her finder du bl.a. vores ordensregler blidahpark.dk/ordensregler, som du bør læse igennem, samt et kort over Blidahpark blidahpark.dk/oversigtskort

I den vedlagte oversigt på side 2, vil jeg fremhæve et par punkter, som vi erfaringsmæssigt ved, optager vores beboere.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte varmemester, administrator eller bestyrelsen.

 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Charlotte Solovej

 

 

 

Kontakt til varmemester, administration og bestyrelse

 

 • Vores varmemesterkontor ligger i kælderen ved opgang 32 og har åbent hver dag mellem kl. 08.00-09.00. Telefon og mailadresse findes på blidahpark.dk/varmemester
 • Varmemestrene kan være behjælpelig med bl.a.
  • håndværkerkontakt
  • nøgler til tørrerum, affaldscontainere og vaskekælder mm.
  • opsætning af dørskilte i opgangen og på dørtelefonen.
  • nulstilling af nøglebrik til udvendige døre (ved indflytning)
 • Ejendommen administreres af Newsec, og her kan du kontakte vores administrator Ursula Bresemann. Læs mere her: blidahpark.dk/administrator
 • Bestyrelsens kontaktoplysninger fremgår af www.blidahpark.dk/bestyrelsen

 

Hundetilladelse

 

 • Hvis du har hund eller ønsker at holde hund, skal du søge om en hundetilladelse ved at kontakte vores administrator (blidahpark.dk/administrator).
 • Tilladelsen vil gælde til en specifik hund, og der skal således søges om en ny, hvis du får en ny hund på et senere tidspunkt.

 

 

Parkering og mulighed for at leje P-plads

 

 • Parkering kan ofte være udfordrende i Blidahpark og i det øvrige nærområde – du kan derfor evt. forhøre dig om muligheden for at leje en p-plads eller en garage gennem Blidah Garagerne A/S. Kontakt dem på mail@blidahgaragerne.dk
 • Ifm ind- og fraflytning, kan der spærres plads på vejen til flyttevogn – aftal med varmemesterkontoret

 

 

Affaldssortering

 

 • Vi affaldssorterer i Blidahpark og du/I kan læse mere om hvordan på www.blidahpark.dk/affaldsregler
 • Nøgle til storskraldscontaineren fås hos varmemesteren

 

Vaskeri

 

 • Der er fællesvaskeri i gavlen ved Blidahpark 19, hvor du finder 4 vaskemaskiner samt 3 tørretumblere. Der er ikke booking, dvs. man kommer til efter først-til-mølle-princippet.
 • I hver blok findes et tørrerum, som ligeledes benyttes uden booking. Vi opfordrer til, at tøjet nedtages, så snart det er tørt (normalt efter 1-1½ døgn), således at kapaciteten udnyttes bedst muligt.

 

Istandsættelse, ombygning, renovering i din lejlighed

 

 • Renovering og ombygning i din lejlighed skal altid ske efter aftale og i dialog med varmemesterkontoret

 

 

 

Til forsiden
Sitemap
Udskriv