Ejerlejlighedsforeningen Blidah

Bestyrelsen

 

Affaldsregler for Blidahpark

 

Aviser, papir, ugeblade og reklamer

Lægges i aviscontainerne ved Blidahpark nr. 8 og nr. 27 samt Phistersvej  nr. 1.

 

Batterier

Lægges i battericontainerne ved Blidahpark nr. 8 og nr. 27.

 

Bioaffald

Skal lægges i grønne bioposer. Man kan afhente ruller af disse i kælderen under hver blok. Hver lejlighed er tildelt en lille grøn spand til formålet. Affaldet skal i den særlige BIO affaldsspand som findes i kælderen under hver blok.

 

Bygningsaffald og miljøfarligt affald

Håndværkere og beboere skal selv aflevere på Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej 15, 2820 Gentofte. Flydende affald, vask af pensler o. l. må ikke hældes i vejbrøndene ( af hensyn til faskinerne! )

Miljøfarligt affald ( batterier, el-pærer, elektronikaffald,TV,  computere, monitorer og lignende, malerbøtter, kemikalier) kan ligeledes afleveres her, men kan også returneres der, hvor det er købt.

 

Flasker og glas

Lægges i flaskecontainerne ved Blidahpark nr. 8 og nr. 27 samt Phistersvej nr. 1.

 

Haveaffald, blomster og lign.

Pakkes i gennemsigtige plastposer og stilles ved containeren til ”Haveaffald” til venstre for  containeren til ”Blandet affald”, der står ved Blidahpark nr. 31.

 

Jern og metal

Lægges i containeren til ”Blandet affald”, der står ved Blidahpark nr. 31.

 

Pap

Lægges sammenfoldet/sammenpresset i containerne til Pap, der står ved Blidahpark nr. 31.

 

Plast, tøj, bøger og andet småt brændbart

Lægges i containeren til ”Blandet affald”, der står ved Blidahpark nr. 31.

Containeren er forsynet med hængelås, som kan åbnes med gadedørsnøglen. Der må ikke anbringes genstande, der er så store, at de blokerer containeren. Containerens indhold bliver sorteret manuelt, og ved misbrug bliver vi idømt bøder. Vi anmoder derfor beboerne om at være meget omhyggelige. Affald må ikke længere stilles ved siden af containeren!

 

Porcelæn, urtepotter, keramik og spejle

Lægges i containeren til ”Blandet affald”, der står ved Blidahpark nr. 31.

 

Springmadrasser, hårde hvidevarer og andet stort affald

Skal beboerne selv aflevere på Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej 15, 2820 Gentofte, eller stilles ud til storskrald

 

Storskrald

Afhentes mandag i ulige uger. Affald henstilles tidligst søndag aften ved fortovskanten på Maglemosevej eller på Phistersvej ved udkørslen fra Blidahpark ved overgangen til højre. Mindre ting skal være bundtet eller emballeret i klare plastsække.

 

OG HUSK!

Man må ikke komme dagrenovation i containerne. Dagrenovation skal lægges i lukkede plastposer og hældes i nedfaldsskakterne (dog undtagen bioaffald). Som nævnt ovenfor bliver affaldet fra ”Blandet affald” sorteret manuelt, og ved misbrug får vi bøder! Det er endvidere ikke  tilladt at stille affald i skralderummene.

Til forsiden
Sitemap
Udskriv