På Grundlag af et forslag udarbejdet af landskabarkitekt Jens Hendeliowitz, blev det på ejerforeningens generaforsamling i 2014 besluttet at iværktsætte en renovering af Blidahparks grønne arealer, med henblik på en tilnærmelse til landskabsarkitekt C.Th. Sørensens visioner, i forbindelse med etablering af bebyggelsen i 1930'erne. Det samlede projekt var opdelt i 4 etaper og blev, efter godkendelse af Genfofte Kommune, igangsat i efteråret 2014. Etaperne 2 og 3 blev afsluttet i henholdsvis 2015 og 2016 og etabe 4 forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

 

Efter drøftelse mellem repræsentanter for Gentofte Kommune i dennes egenskab af myndighed forsåvidt angåt lokalplan 73 og parudvalget, har bestyrelsen for E/F Blidahpark bemyndiget parkudvalget til at iværksætte en langsigtet plan for vedligehold og renovering af parkområdet, baseret på følgende:

 

RETNINGSLINIER:

 

Havearkitekt C.THe Sørensens visioner for Blidahoark har været, at boligblokkene skulle ligge i en park, som en oase i byen. Store uindhegnede græsplaner skulle danne et sammenhængende "tæppe", der skulle binde bebyggelsen sammen til en helhed. Ønsket var at bevare så mange som muligt af det oprindelige områdes eksisterende træer som enkeltstående træer i græsplænen mellem blokkene. De store træer skulle opstammes, så de skygger mindst muligt for lejlighederne. Omkring indgange og terrasser i stuelejlighederne skulle plantes fritvoksende buske for at give læ og afskærmning.

 

C.Th. Sørenden arbejdede således med 3 niveauer i beplantningen eller med 3 højder om man vil:

  • blomstrende, duftende og stedsegrønne fritvoksende busketter for at skabe variation omkring de enkelte blokke
  • mindre forårsblomstrende træer. F.eks. kirsebær-, div æble- og pæretræer, guldregn, magnolier m.fl. på plænerne og i busketter omkring blokkene for at skabe karakter
  • store høje karaktergivende træer på plænerne.

En af de store kvaliteter ved Blidahpark er de meget enkle virkemidler, den store sammenhængende græsflade med enkeltstående træer og buskplantningerne, (ikke klippede og formklippede buske) omkring indgange og terrasser.

 

Det er primært disse overordnede kvaliteter, der ønskes fastholdt.

 

TRÆREGISTRANT:

Der er udarbejdet en træregistrant, som giver et overblik over parkens træer.

 

Træregistranten er opdateret i maj 2017. Find den her.

 

Hvert efterår gennemgås træernes tilstand af et velrenommeret træplejefirma, som også står for gennemførelse af evt. nødvendig beskæring.

 

 

Den godkendte plan for de 5 blokke mod Strandvejen kan ligeledes ses nedenfor. For at dreje nedenstående filer til horisontalt format skal man åbne filen, stille sig inde i skærmbilledet og højreklikke - her vil man kunne vælge: "roter med uret".

Find planerne for blok 7 her

Find planerne for blok 11 her

Find planerne for blok 15 her

Find planerne for blok 23 her

 

Find planerne for blok 8 her

Find planerne for blok 9 her

Find planerne for blok 10 her

Find planerne for blok 26 her

Husk at man kan dreje planerne til horisontalt ved at åbne filen, stille sig på billedet, højreklippe og vælge "roter".

Til forsiden
Sitemap
Udskriv