På Grundlag af et forslag udarbejdet af landskabarkitekt Jens Hendeliowitz, blev det på ejerforeningens generaforsamling i 2014 besluttet at iværktsætte en renovering af Blidahparks grønne arealer, med henblik på en tilnærmelse til landskabsarkitekt C.Th. Sørensens visioner, i forbindelse med etablering af bebyggelsen i 1930'erne. Det samlede projekt var opdelt i 4 etaper og blev, efter godkendelse af Genfofte Kommune, igangsat i efteråret 2014. Etaperne 2 og 3 blev afsluttet i henholdsvis 2015 og 2016 og etabe 4 forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

 

Der er udarbejdet en træregistrant, som giver et overblik over parkens træer.

 

Træregistranten er opdateret i maj 2017. Find den her.

 

Hvert efterår gennemgås træernes tilstand af et velrenommeret træplejefirma, som også står for gennemførelse af evt. nødvendig beskæring.

 

Med venlig hilsen

Parkudvalget

Inge Rostrup & Werner Stauber

 

 

Den godkendte plan for de 5 blokke mod Strandvejen kan ligeledes ses nedenfor. For at dreje nedenstående filer til horisontalt format skal man åbne filen, stille sig inde i skærmbilledet og højreklikke - her vil man kunne vælge: "roter med uret".

Find planerne for blok 7 her

Find planerne for blok 11 her

Find planerne for blok 15 her

Find planerne for blok 23 her

 

Find planerne for blok 8 her

Find planerne for blok 9 her

Find planerne for blok 10 her

Find planerne for blok 26 her

Husk at man kan dreje planerne til horisontalt ved at åbne filen, stille sig på billedet, højreklippe og vælge "roter".

Til forsiden
Sitemap
Udskriv