Vedligeholdelsesbudgetter for Blidahpark

 

Budget for normal vedligeholdelse

 
Budgetperiode                                                                        2013  
2014 2015 2016 2017            
Forventet prisstigning    

 

   0-3% 

    0-3%

      0-3%

        0-3%          
                               
                               
Beplantninger       120.000 120.000 125.000 125.000 130.000            
Terræn, grund,terræn, div     100.000 100.000 100.000 110.000 110.000            
Facader         125.000 125.000 130.000 135.000 140.000            
Udvendige døre,vinduer,altaner,tag   200.000 200.000 200.000 210.000 210.000            
Indvendige døre,vinduer,opgange   175.000 175.000 180.000 180.000 185.000            
Kld.trapper og ramper     175.000 175.000 180.000 180.000 185.000            
Bygninger indvendigt diverse     150.000 150.000 155.000 155.000 160.000            
Afløbsinst. Sanitet,kloak     275.000 275.000 285.000 290.000 290.000            
Vandinstallationer       200.000 200.000 210.000 215.000 215.000            
Varmeanlæg       175.000 175.000 180.000 185.000 190.000            
El ,dørtlfoner  ect       100.000 100.000 110.000 110.000 115.000            
Rep.-drift- og nyanskaffelse af materiel   125.000 125.000 125.000 130.000 130.000            
          1.920.000 1.920.000 1.980.000 2.015.000 2.050.000            
Budget for blokrenoveringer                          
Blokrenovering       2.800.000 2.875.000 2.900.000 2.950.000 2.950.000            
                               
I alt vedligeholdelse og blokrenoveringer 4.720.000 4.795.000 4.880.000 4.965.000 5.000.000            
                               
                               
Blokke der forventes renoveret ( # )     16 + 21    17 + 19    12 + 18   13 +20     7 + 11            
                               
(#)   Rækkefølgen af blokrenoveringer kan ændres, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, hvorfor den oplyste rækkefølge      
udelukkende skal opfattes som vejledende. Ændrringer i rækkefølgen kan f.eks. ske, hvis der opdages større skader på en blok, som kræver opsætning af stillads. I sådan et tilfælde vil det ofte kunne betale sig at fremrykke blokken og dermed ændre rækkefølgen.  
           
                               
                         
                               
                         
                     
                                                                    
                               
                               
                             
                           
                               
                         
                         
                           
                           
                           
                             
                             
                             
                         
                               
                           
                             
                               
                       
                               
                               
                                
                               
       
   
           
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
Til forsiden
Sitemap
Udskriv