Vedligeholdelse

 
Vedligeholdelsen af Blidahpark er opdelt i en normal løbende vedligeholdelse af installationer osv. samt større såkaldte "blokrenoveringer".
Ved en blokrenovering opsættes der typisk stillads rundt om blokken. Herefter gennemgåes træværket og dette udbedres, hvis det er nødvendigt. Efterfølgende males alt udvendigt træværk ligesom murværk og furer gennemgåes og udbedres.
 
Det er planen, at der foretages blokrenovering af to blokke per år, således at hele bebyggelsen males og gennemgåes hvert 10. år.
 
Den nuværende renoveringscyklus har taget tolv år og forventes afsluttet i 2010. I nedenstående liste kan rækkefølgende af de hidtidige blokrenoveringer ses.
 
Årstal Renoverede blokke
1999 8 + 23
2000 22 + 26

2001

21
2002 16
2003 17 + 19
2004 12 + 18
2005 11 + 13
2006 7 + 20
2007 24
2008 25
2009 10 + 15
2010 9 + 14 (forventet)
 
Til forsiden
Sitemap
Udskriv