Tillæg 1 til E/F Blidahs ordensregler :

 

Omhandler regler og ansvar for istandsættelse, renoverings- og ombygningsarbejder

Dette tillæg udleveres til såvel autoriserede som gør-det-selv håndværkere.

 

 

Ved moderniserings- og ombygningsarbejder, der berører afløb, vand, el, gas og varmeforsyning, samt nedbrydningsarbejder, skal ejeren rette henvendelse til bestyrelsen og sørge for,

 

 • at oplyse bygherrens navn, adresse og telefonnummer så der til stadighed kan opnås kontakt under moderniseringen.
 • at oplyse anvendte håndværkeres navn, adresse og telefonnummer i og uden for arbejdstiden. Arbejder, der kræver autoriserede håndværkere, skal udføres af sådanne.
 • at henvende sig til bestyrelsen (bygge/teknik)  og varmemesterkontoret ved vinduesudskiftning, loftsisolering, VVS eller andre indgribende arbejder.
 • at afbrydelse af de forskellige forsyningsformer aftales med Blidahparks varmemester i god tid. Ændringer der medfører indgreb i ejendommens fællesledninger (lodrette ledninger igennem lejlighederne, alle ledninger i kælder og på loft) for vand, varme og afløb skal aftales med varmemesteren, og skal udføres af ejendommens håndværkere (se hjemmesiden), således at berørte beboere kan blive adviseret i ordentlig tid.
 • at der kun udføres arbejder på hverdage i tidsrummet 08.00 – 19.00, lørdag-søndag kun imellem 10.00-16.00. Andre maskiner eller værktøj, der kan være til gene for beboerne, må ikke benyttes efter kl. 20.00.
 • at der ikke spilles højt på radio, og at støjende adfærd undgås.
 • at byggematerialer, maskiner, værktøj ikke placeres på reposer, trapper, i kældre eller udenfor opgangene.
 • at trappeopgangene altid skal fremstå rengjorte, det påhviler håndværkerne/de ansvarlige at rengøre efter sig løbende (dagligt) og ved længerevarende arbejder at rengøre omhyggeligt før week-enden. Hvis det ikke overholdes, rengøres for ejers regning.
 • at trappeopgangene afdækkes, (trin,reposer,vægge)  så beskadigelser undgås.
 • at eventuelle skader på ejendommen, herunder skader i opgangene under ombygning, ind- og udflytninger meddeles varmemesterkontoret og udbedres for ejers regning.
 • at større mængder byggeaffald ikke henstilles ved vores containere, men fjernes af ejer/håndværker for deres regning,
 • at der ikke må køres/parkeres på flisearealer og græsplæner. Skader som følge heraf udbedres omgående og betales af håndværker/ejer.
 • at man ved montering af markise nøje fælger anvisningerne i levereglernes pkt.3 afs. a) og b). Forkert dimensioneret, forkert monteret og forkert farvede markiser vil blive krævet nedtaget.
 • at henstillinger fra ejendomsfunktionærerne skal respekteres.

 

På foreningens hjemmeside www.blidahpark.dk kan indhentes kontaktoplysninger på administration, bestyrelse samt ejendomsfunktionærer.

 

Bestyrelsen/administrationen har til enhver tid ret til at sikre sig, at nævnte regelsæt overholdes og efter påmindelse til lejer/håndværker om misligholdelse af regelsættet, at lade manglerne udbedre for ejers regning, såfremt påmindelsen ikke overholdes.

 

Følgende skema udleveres af varmemesteren til relevante beborere:


Skema vedrørende ombygningsarbejder og moderniseringer.

Skal afleveres på Varmemesterkontoret, Blidahpark 32, kld. inden arbejdet påbegyndes.

Tlf. 39 62 44 25 kl. 8.30-9.00  eller besked på tlf-svarer eller varmemester@blidahpark.dk.

 

 

Ejer:

Navn:_________________________________________________________

                     

Adresse:_______________________________________________________      

 

Tlf. _____________________________        Mail:_________________________

 

 

VVS

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

Murer

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

                     

EL

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf.______________________________       Mail:______________________________________

 

Tømrer/Snedker

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

Maler:

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

Håndværkere, Div.:

Navn/Firma:____________________________________________________________________

 

Tlf._____________________________         Mail:_______________________________________

 

 

 


Webdesign af Altero Design

HENTER...

Til forsiden
Sitemap
Udskriv