Isolering af lofter

 

Beboere der bor på annden sal, som ønsker at isolere lofter skal iagttage følgende:

 
Der skal indhentes tilladelse fra E/F Blidah´s bestyrelse (Bygninger/teknik)
 
Det er påkrævet:
 
- at anvende et autoriseret isoleringsfirma
 
- at der udstedes attest fra firmaet med garanti for at arbejdet er rigtigt udført og følger de relevante SBI-anvisninger
 
Der er flere eksempler på, at forsikringsselskaber kræver disse attester ved køb/salg af lejligheder.
 
Der kan ved indblæsning af isoleringsmateriale ske alvorlige fejl med blandt andet skimmelsvamp og råd til følge, såfremt der ikke sørges for, at der mellem underside af tag- og bræddebeklædningen og isoleringen er et ventilleret hulrum på mindst 5 cm.
 
Dette problem er særlig graverende helt ude langs tagets udhæng hvor der ikke er meget plads.
Til forsiden
Sitemap
Udskriv