Referat fra ekstarordinær generalforsamling 2009 

 
Onsdag den 20. maj 2009 kl. 18.00 afholdtes i henhold til vedtægternes §§ 14 og 15 til ekstraordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Blidah, hos DATEA, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby, med følgende

 

DAGSORDEN:

 

                      Valg af dirigent

 

  1. Endelig vedtagelse af forslag 2-2 til vedtægternes pkt. 16, 3. afsnit, der ændres til følgende ordlyd:

 

”Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.  Genvalg kan ske.”

 

2.      Endelig vedtagelse af forslag 3-1:

 

”Vedtægterne tinglyses pantstiftende for yderligere 20.000 kr. pr. lejlighed.”

 

Begge forslag er vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 23. april 2009.

 

Samtidig bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at lade ændringerne tinglyse.

 

Repræsenteret var 94 ud af 520 i fordelingstal, heraf 85 ved fuldmagt. Endvidere var Birgit Hartman og Karin Riise, begge DATEA, mødt.

 

Birgit Hartman blev valgt til dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

Ad 1) Endelig vedtagelse af forslag 2-2 til vedtægternes pkt. 16, 3. afsnit, der ændres til følgende ordlyd:

 

”Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.  Genvalg kan ske.”

 

Dirigenten kunne ved håndsoprækning konstatere, at alle stemte for forslaget, der derfor er vedtaget.

 

Ad 2) Endelig vedtagelse af forslag 3-1:

 

”Vedtægterne tinglyses pantstiftende for yderligere 20.000 kr. pr. lejlighed.”

 

Begge forslag er vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 23. april 2009.

 

Samtidig bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at lade ændringerne tinglyse.

 

Dirigenten kunne atter konstatere, at ingen stemte mod forslaget, der derfor er vedtaget.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

_____________________________

                          Birgit Hartman, dirigent

Til forsiden
Sitemap
Udskriv